Francis Willemstijn | Sieraden
Named Desire brooch | Silver, iron (genuine ford granada coupe hood), paint | Private collection, USA


Miami Blue Revisited - Ode to the Ford Granada Coupe
Deep down we all cherish the memories of early childhood when life still seemed uncomplicated. Everyone was kind and the sun was always shining.
Illusions like these, however, will not stand the test of time. Not only do we grow older and wiser, but we also become indigent. Inevitably the sense of security from our childhood slips through our fingers. This feeling is not normally attached to one place or one object, very rarely a car.
For Francis Willemstijn her care free childhood was embodied in a car. It was a place where she could retreat into a world of her own, a little girl in a spacious Ford Granada Coupe. Its interior soft, warm and full of secret nooks and crannies; a safe place defined by pleather and metal, rubber and petrol. It was also the capsule in which she and her family travelled to explore cities and the countryside, accompanied by the music of The Shadows.

It is difficult to establish the exact moment you say farewell to your early naivety, there rarely is a specific occasion. Until the moment the car is taken to the junk yard. That is when the safe haven is gone and real life kicks in.
How does a jewel designer integrate a Ford Granada Coupe as a motif for her designs? The difference in scale between jewelry and cars makes for an unlikely symbiosis. In art the use of quotations and references is a well known phenomena, it is unusual, however, to integrate the authentic material into the artistic expression. On different levels Willemstijn is doing just that with this new series of jewels: the steel she uses originates from cars. Miami Blue is the original colour of the lacquer and in many objects original parts have been applied. Letters have been separated from their context, door handles or light fixtures, once wondrously explored by a child's little fingers, now still function by association. Thereby she brings a new and universal aura to the everyday idiom of vintage cars.
Besides this literal level Willemstijn developed a metaphor with cutting lines and variations on the Ford logo. From the fluid letters of the image a seemingly abstract, lyrical calligraphy was created. A sharp contrast with the straight patterns that are associated with the moving perspective of the landscape, marks on the road flashing by and repetitive rhythms (the curious little girl looking through the car window at the unknown world flashing by). The letters as well as the lines inescapably suggest movement and speed.
Earlier work by Francis Willemstijn was related to her past as well: The necklaces, brooches and objects from the Jerephaes collection were based upon fantasies about her ancestors from the early seventeenth century. The heritage pieces referred to ancient traditions and techniques and the handicrafts from her home in the Zaan area. The Miami Blue revisited collection does away with the filtering through time altogether, so that the content suddenly cuts close to the bone. When Willemstijns' youth is left, irretrievably, behind at the junk yard, she re-charges the vehicle of her memories with meaning. The magic reasserts itself. The gloss returns. Lovingly, and meticulously, she regains her youth, captures it from the clutches of time, and gives it a new status in jewelry that, in its turn, can be cherished over time.

Diep van binnen koestert iedereen de eerste jaren van het leven waarin het bestaan nog rimpelloos leek: alle mensen waren lief en altijd scheen de zon. Zulke illusies zijn niet tegen de werkelijkheid bestand. Met het vorderen der tijd wordt je niet alleen ouder en wijzer, maar ook armer. Onherroepelijk glipt de vanzelfsprekende veiligheid van vroeger door je vingers. De herinnering eraan is vooral een gevoel, zelden aan één plaats gekoppeld, zelden aan een object, zelden aan een auto. Voor Francis Willemstijn valt de zorgeloosheid van haar jeugd samen met een auto. De plek waar ze zich kon terug trekken in een eigen wereld, een klein meisje in een grote Ford Granada coupé. Alles was er zacht, warm en vol van geheimen: beschutting gedefinieerd door skai en metaal, rubber en benzine. Het was ook de capsule waarin ze, begeleid door de muziek van The Shadows, met haar familie stad en land leerde kennen. Zelden is het exacte moment vast te stellen waarop je afscheid neemt van je jeugdige naïviteit, zelden is er een specifieke aanleiding. Tot het moment dat de auto naar de sloop verdwijnt. Op dat moment is er geen toevluchtoord meer. Het echte leven begint.
Wat doet een sieraadontwerper met het motief Ford Granada coupé? Het schaalverschil tussen sieraden en auto’s maakt een symbiose onwaarschijnlijk. In de kunst is het gebruik van citaten en verwijzingen een bekend fenomeen, ongewoon is de mogelijkheid om authentiek materiaal en de kunstzinnige uitspraak samen te laten vallen. Willemstijn doet dit echter in deze nieuwe serie sieraden op verschillende niveaus: het door haar toegepaste staal is afkomstig uit auto’s, Miami Blue is de lakkleur van toen en in meerdere werken zijn oorspronkelijke onderdelen toegepast. Letters zijn losgemaakt uit hun context; deurgrepen of lichtelementen, ooit door kindervingertjes vol verwondering verkend, functioneren alleen nog als associatie. Hiermee geeft ze het alledaagse idioom van overjarige auto’s een nieuw en universeel aura.
Naast dit letterlijke niveau ontwikkelde Willemstijn een beeldtaal met versnijdende lijnen en met variaties op het Ford-logo. Vanuit de vloeiende letters van het beeldmerk ontstond een bijna abstracte, lyrische calligrafie. Een scherp contrast met de strakke lijnpatronen die associaties oproepen met verschuivende perspectieven in het landschap, langsflitsende wegbelijningen en repeterende ritmes (nieuwsgierig kijkt het meisje door de autoruit naar een onbekende wereld die voorbij flitst). Zowel letters als lijnen geven een haast onontkoombare suggestie van beweging en snelheid. Eerder werk van Francis Willemstijn had ook al een relatie met haar eigen verleden: De colliers, broches en objecten uit de collectie Jerephaes waren gebaseerd op fantasieën over haar voorouders uit het begin van de zeventiende eeuw. De Heritage-stukken verwezen naar oude tradities en technieken en de nijverheid uit haar eigen Zaanstreek. Bij de Miami Blue revisited–sieraden is er geen filter van de tijd meer en komt de inhoud plotseling erg dicht bij. Op het moment dat Willemstijns jeugd onbereikbaar te loor gaat op het autokerkhof, geeft ze nieuwe waarde aan het voertuig van haar herinnering. De magie herstelt. De glans komt terug. Met zorg en liefde herovert ze haar verleden op de immer voortjagende jaren. Ze geeft de geborgenheid van haar kindertijd een nieuwe status in sieraden die op hun beurt ook weer gekoesterd kunnen worden.

Ward Schrijver, 2008


Willemstijn Granada
Goodbye MK 1, 2 & 3 brooch | Silver, wood | Private Collection, DE


Brother brooch | Silver, iron (genuine ford granada coupe hood), wood | Private collection, NL


Thunder Road
brooch | Silver, iron, paint


Welcome Diamond White, MK 1 brooch | Silver, iron (genuine ford granada coupe hood), leatherette | Private collection, NL


Bye Bye Miami Blue, MK1 brooch | silver, iron | Private collection, NL


Grill
brooch | silver, iron, paint
| Private collection, NL


Palomino Dashboard brooch | Silver, bakelite, plastic, leatherette, wood | Private collection, NL


Ghia brooch | Silver, iron (genuine ford granada coupe hood), bakelite, wood, leatherette


Bye Bye Miami Blue, MK 3 brooch | Silver, iron


Spark brooch | Silver, brass, chrome, wood, velvet, paint | Private Collection, DE


Travel Light brooch | Silver, wood, plastic, rubber


Ford Lovers Only brooch | Silver, copper, wood, bakelite | Private collection, NL

Daddy told me not to, MK1 brooch | Silver, plastic, paintPalomino Dashboard brooches | Silver, bakelite, plastic, leatherette, wood | Private collections, NLWindow brooch | Silver, iron (genuine ford granada coupe hood) | Private collection, NL


2007 Daddy, David and the Ford Granada CoupeMiami Blue Revisited, 2008
This collection has been made possible by Fonds BKVB, NL
Photography: Francis Willemstijn